Request advice Request advice for one of our machines, free of obligations! Terug

Level Control

Controleert de aangevoerde hoeveelheid en communiceert met de weger indien er onvoldoende aanvoer is. De weger past de vultijd van de weegbuckets automatisch aan naar het juiste niveau, met een optimaal weegresultaat.